Krew jest płynną tkanką w naszym układzie krwionośnym i pełni aż trzy bardzo ważne funkcje. Bierze udział w procesach krzepnięcia, pełni funkcję transportową oraz odpornościową.
Od momentu pobrania żywej kropli krwi, która jest przez pewien czas tkanką żywą bada się pod mikroskopem. Badana próbka krwi nie jest zmieniona poprzez barwienie, czy jakiekolwiek utrwalanie środkami chemicznymi, lecz w stanie naturalnym poddana oględzinom. Przy zastosowaniu bardzo dużego powiększenia widoczne są we krwi wszystkie jej składniki. Dostrzec można obraz krwinek, ich aktywność i ułożenie względem siebie. W zdrowej krwi obserwujemy jednakowej wielkości, okrągłe czerwone krwinki na szarym tle swobodnie pływające w przestrzeni, delikatnie odbijające się od siebie. Białe ciałka krwi są dwa razy większe i poruszające się w charakterystyczny sposób. Osocze jest wolne od zanieczyszczeń,a krew wykazuje żywotność jeszcze przez około dwadzieścia minut. Oprócz elementów, które są składnikami krwi można stwierdzić obecność pewnych struktur  patologicznych, różnego rodzaju mikroorganizmów, takich jak: grzyby, bakterie i inne pasożyty pochodzące z pożywienia, wody i środowiska. W próbce badanej żywej kropli krwi można przyjrzeć się procesom, które zachodzą po upływie danego czasu,kiedy krew jest narażona na naświetlenie oraz na niedotlenienie.